เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
KM ชลบุรี
งานโครงการ
ฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
เอกสารรายงาน
องค์ความรู้
การถอดองค์ความรู้ ปี 2559
ติดต่อเรา แผนที่
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 5 / 2559
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี // รายละเอียด

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกษตรปากน้ำแนะเกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ผ่านกลไลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 

 

   : : ข้อมูลการเกษตร : :