ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์)
25/05/2021 mainadmin