เกษตรชล เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมหาวิทยาลัย หวังสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต

เกษตรชล เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมหาวิทยาลัย หวังสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต
08/09/2021 mainadmin
🌾เกษตรชล เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมหาวิทยาลัย หวังสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต 🌾
================================
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ เฮงไล้ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีราชา และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าพบกับ รศ. ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณาอาจรย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 943 อาคารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี
“สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรระดับมหาวิทยาลัย จากนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเกษตร เพื่อต่อยอดพัฒนายุวเกษตรกรจากระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเชิญเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนายุวเกษตรกรเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของเยาวชน และเป็นตัวอย่างและเส้นทางให้เห็นได้ว่าการเป็นยุวเกษตร สามารถเข้ามาพัฒนาตนเองได้ในระดับมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านการเกษตรเชิงลึก และเมื่อจบการศึกษาสามารถทำอาชีพการเกษตรหรือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปได้
7-1 7-2 7-3 7-47-27-37-2

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*