เกษตรชล ร่วมกับ เกษตรบ่อทองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย

เกษตรชล ร่วมกับ เกษตรบ่อทองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย
08/09/2021 mainadmin
🌾เกษตรชล ร่วมกับ เกษตรบ่อทองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย🌾
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางดวงภรณ์ โตอนันต์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2564 โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยในแปลงเรียนรู้ฯแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้
– ชุดที่ 1 ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร
– ชุดที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์(500กรัม/ไร่)
– ชุดที่ 3 ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้น(20กก./ไร่)ร่วมกับปุ๋ยพีจีพีอาร์(500กรัม/ไร่) ครั้งที่สอง ใช้ปุ๋ยเคมี(60กก./ไร่)ร่วมกับปุ๋ยพีจีพีอาร์(500กรัม/ไร่)
– ชุดที่ 4 ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้น(20กก./ไร่)ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250กก./ไร่)และปุ๋ยพีจีพีอาร์(500กรัม/ไร่) ครั้งที่สอง ใช้ปุ๋ยเคมี(60กก./ไร่)ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250กก./ไร่)และปุ๋ยพีจีพีอาร์(500กรัม/ไร่)
ในอ้อยอายุ 6 เดือนเพื่อเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ณ แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
8-2

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*