เกษตรชล มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแผนการผลิต ifpp กลุ่มประจำปี 2564

เกษตรชล มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแผนการผลิต ifpp กลุ่มประจำปี 2564
08/09/2021 mainadmin
🌾เกษตรชล มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแผนการผลิต ifpp กลุ่มประจำปี 2564🌾
นายบุญลือ คงสูงเนิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจำนวน 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้เลี้ยงแพะ แกะ อำเภอเกาะจันทร์ และกลุ่มผู้ปลูกผักอำเภอพนัสนิคม ซึ่งเป็นไปตามความแผนการผลิตรายบุคคลและความต้องการของกลุ่ม
การมอบปัจจัยการผลิตครั้งนี้เป็นไปตามการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ ด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกประจำปี 2564 ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำให้กลุ่มได้นำปัจจัยการผลิตนี้ไปใช้ประโยชย์ในการพัฒนาการทำการเกษตรของตนเองให้สอดคล้องกับแผนที่ได้ร่วมกันทำและมีการเสนอให้มีการรวมทุน รวมหุ้นเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนของกลุ่มต่อไป
11-1 11-2

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*