ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือก ตามแนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือก ตามแนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/09/2021 mainadmin