เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
KM ชลบุรี
งานโครงการ
ฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
เอกสารรายงาน
องค์ความรู้
การถอดองค์ความรู้ ปี 2559
ติดต่อเรา แผนที่
คู่มือประชาชน


วันที่ 17 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ พร้อมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอำเภอพนัสนิคม ออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาของเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 16 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 16 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี นำทีมงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอพานทอง สาธิตวิธีการทำซูชิ และให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตร ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีโดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ วัดเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 15 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบของที่ระลึกเกษียณราชการ นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 14 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 9 ณ ห้องประชุทสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 11 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ณ ห้องประชุทสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 10 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทีมงานเกษตรอำเภอบางละมุง ต้อนรับนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 9 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและจัดแสดงผลงายวิจัยเทคโนโลยีและผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ภายใต้บันทึก้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 8 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

  | รายละเอียด |

วันที่ 7 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนแถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความมั่งคั่ง ในการแถลงผลงานองจังหวัดชลบุรี ในรอบ 1 ปี " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุให้คนในจังหวัดชลบุรี" ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 4 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี นำทีมงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอบ้านบึง แจกพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร และให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตร ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 3 กันยายน 2558
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

  | รายละเอียด |

วันที่ 2 กันยายน 2558
นายสามารถชื่อนวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมต้อนรับนายโอฬาร พิทักษ์ อธิดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ในงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปรากเกร็ด จังหวัดนนทบุร

  | รายละเอียด |