เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
KM ชลบุรี
งานโครงการ
ฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
เอกสารรายงาน
องค์ความรู้
การถอดองค์ความรู้ ปี 2559
ติดต่อเรา แผนที่
คู่มือประชาชน


      จังหวัดชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ สำหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสนและพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ปีละหลายล้านคน

      การที่ชลบุรีตั้งอยู่ติดทะเล  และมีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร  ส่งผลให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี  ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  ฤดูหนาวอากาศไม่ถึงกับแห้งแล้งมากนัก  เพราะยังมีฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนในของจังหวัด  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบลอนลูกคลื่นสลับกันไป  มักจะมีฝนตกชุกกว่าชายฝั่งทะเล  ในครั้งอดีตแถบชายทะเลเมืองชลบุรีได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีมาก  จนสามารถใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยและที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย์  รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์  ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  อยู่บนเกาะสีชัง  และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งอย่างมิอาจปฏิเสธได้

      ความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง  ณ  ชายฝั่งทะเลซึ่งมีคลื่นลมไม่แรงจัดตลอดปี  ทำให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่าสำคัญมาแต่ครั้งโบราณกาล  มีชาวจีนล่องเรือสำเภาขนาดใหญ่เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก  ดังปรากฏว่ายังคงมีลูกหลานชาวจีนอาศัยสืบต่อและประกอบสัมมาอาชีพอยู่ทั่วไปในชลบุรีแม้ทุกวันนี้   มีบันทึกของชาวเรือในอดีตกล่าวว่า  เกาะสีชังเป็นจุดที่เรือสำเภาจีนมักใช้จอดพักเรือก่อนเดินทางเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  หรือก่อนเดินทางออกสู่มหาสมุทร  จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเรือสินค้าและเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เข้ามาจอดลอยลำในบริเวณดังกล่าวอยู่เสมอ  ไม่เคยเปลี่ยน

      ทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมสำหรับการค้าขายทางทะเลนี้เองส่งผลให้ปัจจุบันชลบุรีได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออกมีท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญของประเทศไทย  รองก็แต่ท่าเรือกรุงเทพฯเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย  อาทิ  โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานประกอบรถยนต์  โรงงานน้ำตาลทราย  โรงงานมันสำปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด  และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุที่ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งด้านธรรมชาติและสรรพชีวิต  วัดวาอารามเก่าแก่  วิถีชีวิตชุมชนน่าสัมผัส  งานหัตถกรรมอันประณีต  รวมถึงยังมีสถานบันเทิงทันสมัย  ควบคู่ไปกับกิจกรรมผจญภัยหลากรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้า  ดำน้ำ  เล่นเรือใบ  ขึ้นเครื่องร่อน  ฯลฯ  ซึ่งต่างก็ช่วยส่งเสริมให้เมืองชลมีความน่าดึงดูดในทุกมิติ

      ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,371,824  คน  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพื้นถิ่นจริงๆของชลบุรีแล้ว  จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล  นาไร่  ทำปศุสัตว์  และทำเหมืองแร่  โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง  ใช้ชีวิตเรียบง่าย  ประหยัดอดออม  เอาการเอางาน  หนักเอาเบาสู้  มีความเป็นมิตร  และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ  แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก  อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม  ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น  สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจำปีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม  งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล)  ในช่วงหลังวันสงกรานต์  งานประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา  งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสนาน  รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี  เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน